Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Film o univerzite tretieho veku

Študenti univerzity tretieho veku odboru digitálna audio-video technika pod vedením ich lektora Mgr. Miroslava Šeba, PhD. vypracovali video, ktoré v krátkosti mapuje vybrané študijné programy univerzity tretieho veku.

 

Vernisáž univerzity tretieho veku

 Katedra techniky a informačných technológií každoročne organizuje, alebo sa spolupodieľa na organizovaní vernisáži prác študentov univerzity tretieho veku.

Vernisáže sa delia na dve kategórie:

  1. Vernisáž prác študentov univerzity tretieho veku v odbore Digitálna audio-video technika
  2. Vernisáž prác študentov univerzity tretieho veku v odboroch:
  • Dejiny výtvarného umenia výtvarná tvorba
  • Digitálna audio-video technika
  • Hrnčiarstvo
  • Ľudové remeslá

Fotogaléria:

Vernisáž prác študentov univerzity tretieho veku v odbore Digitálna audio-video technika 2015

Vernisáž prác študentov univerzity tretieho veku v odbore Digitálna audio-video technika 2014

Čítať ďalej...

Pozvánka na vernisáž výstavy prác študentov

V pondelok 27. apríla sa v Galérii Univerzum (Drážovská 4) uskutoční vernisáž výstavy, ktorú si pripravili študenti našej Univerzity tretieho veku v štúdijnom odbore Digitálna audio-video technika. Výstavu si budete môcť pozrieť do 2. mája. Srdečne vás pozývame!

pozvanka2015