Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Vernisáž univerzity tretieho veku

 Katedra techniky a informačných technológií každoročne organizuje, alebo sa spolupodieľa na organizovaní vernisáži prác študentov univerzity tretieho veku.

Vernisáže sa delia na dve kategórie:

  1. Vernisáž prác študentov univerzity tretieho veku v odbore Digitálna audio-video technika
  2. Vernisáž prác študentov univerzity tretieho veku v odboroch:
  • Dejiny výtvarného umenia výtvarná tvorba
  • Digitálna audio-video technika
  • Hrnčiarstvo
  • Ľudové remeslá

Fotogaléria:

Vernisáž prác študentov univerzity tretieho veku v odbore Digitálna audio-video technika 2015

Vernisáž prác študentov univerzity tretieho veku v odbore Digitálna audio-video technika 2014

Vernisáž prác študentov univerzity tretieho veku v odbore Digitálna audio-video technika 2013

Vernisáž študentov univerzity tretieho veku  2012

Vernisáž študentov univerzity tretieho veku  2011

Vernisáž študentov univerzity tretieho veku  2010

Vernisáž študentov univerzity tretieho veku  2009