Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Celoštátne kolo Technickej olympiády 2019

Ďňa 3.5.2019 sa v priestoroch Centra Techniky uskutočnilo Celoštátne kolo Technickej olympiády. Naša katedra sa intenzívne podieľala na jej organizácii a zabezpečení. Pracovníci našej katedry doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD., doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD. a Mgr. Ján Širka, PhD.  boli aj v hodnotiacej komisii.Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďaľšie zaujímavé podujatia.

oly1

Na zobrazenie fotogalérie kliknite SEM

Video z krajského kola Technickej olympiády.