Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Nitrianske univerzitné dni

Každoročne koncom apríla a začiatkom mája sa na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, Univerzite Konštantína Filozofa a v uliciach mesta Nitry koná komplex vedecko-odborných, športových, umeleckých a spoločenských podujatí pod názvom Nitrianske univerzitné dni. Tradičnými podujatiami v rámci NUD sú Karneval v Riu po slovensky - alegorický sprievod mestom, Stavanie mája s Superstar nitrianskych univerzít, ktoré sa uskutočnujú na Svätoplukovom námestí.
Zo športových podujatí určite zaujme Jarný beh Nitrou, Nočný výstup na Zobor, či turnaje vo futsale, volejbale či florbale.
Vrcholným hudobno-umeleckým a spoločenským podujatím Nitrianskych univerzitných dní bíva Galavečer Gaudeamus.
Snahou organizátorov je nadviazať na predchádzajúce úspešné ročníky Nitrianskych univerzitných dní s cieľom prehĺbiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu s dôrazom na aspekt spolupatričnosti. Ďalším, nemenej dôležitým cieľom je reprezentácia nitrianskych univerzít navonok vo vzťahu k obyvateľom mesta Nitry a nitrianskeho regiónu, k úradom štátnej správy a samosprávy, významným inštitúciám a výrobným podnikom na území mesta a regiónu, ako aj k univerzitám na Slovensku a v zahraničí.