Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Účasť učiteľov zo zahraničia na konferenciách alebo umeleckých podujatiach v roku 2015

Účastník: Mgr. Marzena Kielbasa
Krajina pôvodu: Poľsko
Názov prednášky: THE PROJECT METHOD IN THE DEVELOPMENT OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS‘ TECHNICAL CREATIVITY
Názov podujatia: Vzájomná informovanosť – cesta k efektívnemu rozvoju
vedecko-pedagogickej činnosti
Charakter podujatia: medzinárodná konferencia
Organizátor podujatia: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF
Miesto konania: Nitra

Čítať ďalej...