Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Účasť učiteľov zo zahraničia na konferenciách alebo umeleckých podujatiach v roku 2015

Účastník: Mgr. Marzena Kielbasa
Krajina pôvodu: Poľsko
Názov prednášky: THE PROJECT METHOD IN THE DEVELOPMENT OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS‘ TECHNICAL CREATIVITY
Názov podujatia: Vzájomná informovanosť – cesta k efektívnemu rozvoju
vedecko-pedagogickej činnosti
Charakter podujatia: medzinárodná konferencia
Organizátor podujatia: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF
Miesto konania: Nitra

Čítať ďalej...

Mobility - prijatie pracovníkov a učiteľov zo zahraničia v roku 2015

Účastník: Ing. Jindřich Korytář
Krajina pôvodu: Česká republika
Charakter pobytu, resp. názov výmenného programu: Erasmus+
Prijímajúca katedra: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF

Účastník: Mgr. Petr Vybíral
Krajina pôvodu: Česká republika
Charakter pobytu, resp. názov výmenného programu: Erasmus+
Prijímajúca katedra: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF

Čítať ďalej...

Účasť študentov a doktorandov na ŠVOUČ v zahraničí v roku 2015

Účastník: Bc. Marek Števík
Študijný program: Učiteľstvo technickej výchovy
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Názov príspevku: Konštrukcia zariadenia na meranie elektrických potenciálov na povrchu výliskov keramických materiálov
Súťaž: Olympiáda techniky -medzinárodná súťaž študentskej vedeckej činnosti v oblasti techniky
Miesto konania: Univerzita Plzeň, Česká republika, máj 2015
Umiestnenie: 1. miesto

Čítať ďalej...