Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Študentský workshop

Katedra každoročne organizuje študentský workshop pod názvom "Čo vieš ty, nauč aj ostatných", ktorý je zameraný na tvorivé dielne, počas ktorých majú študenti možnosť naučiť sa niektoré technológie spracovania tradičných technických materiálov a na prezentáciu technických mimoškolských aktivít študentov Katedry techniky a informačných technológií. Je súčasťou Týždňa vedy a techniky na UKF v Nitre.

Fotogaléria:

Workshop 2012

Workshop 2010 - 2012

Workshop 2008 - 2011

Workshop 2005

Workshop 2004