Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Univerzita tretieho veku

Univerzita tretieho veku je určená pre absolventov stredných a vysokých škôl od 45 rokov.

Vzdelávacie programy

Absolventi si môžu vybrať z viacerých vzdelávacích programov Univerzity tretieho veku na Katedre techniky a informačných technológií.

Ľudové remeslá 1

Lektor: Mgr. Ján Širka, PhD.

Ľudové remeslá 2

Na vzdelávací program Ľudové remeslá 2 sa môžu prihlásiť iba záujemcovia, ktorí absolvovali vzdelávací program Ľudové remeslá 1.

Lektor: Mgr. Ján Širka, PhD.

Informačné technológie 1

Lektor: Mgr. Miroslav Šebo, PhD. a Mgr. Peter Kuna, PhD.

Informačné technológie 2

Na vzdelávací program Informačné technológie 2 sa môžu prihlásiť iba záujemcovia, ktorí absolvovali vzdelávací program Informačné technológie 1.

Lektor: Mgr. Miroslav Šebo, PhD. a Mgr. Peter Kuna, PhD.

Digitálna fotografia a kamera

Lektor: Mgr. Miroslav Šebo, PhD.

Hrnčiarstvo

Lektor: Jaroslav Košš

Odkaz na aktuálnu ponuku vzdelávacích kurzov univerzity tretieho veku

Odkaz na facebook stránku univerzity tretieho veku