Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Informácia pre absolventov Bc. štúdia

Študenti, ktorí ukončili bakalárske štúdium v programe Učiteľstvo techniky,  Učiteľstvo techniky v kombinácii a iných príbuzných študijných programoch majú možnosť, pokračovať na magisterskom štúdiu v študijnom programe Učiteľstvo Techniky – jednoodborové. Viac informácií na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Deň otvorených dverí 2018

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa každý rok vo februári koná Deň otvorených dverí. Uchádzači o štúdium a verejnosť majú príležitosť voľne a nezáväzne si prezrieť priestory univerzity, ako aj možnosť oboznámiť sa s jej štruktúrou a aktivitami. Na všetkých piatich fakultách (Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta) sa záujemcovia o štúdium môžu oboznámiť so systémom výučby a pozrieť si výučbové, výskumné, technologické a knižničné priestory fakúlt spojené s odborným výkladom. Okrem informácií o študijných programoch a podmienkach prijímacieho konania a dôležitých termínoch, sa dozvedia, aké sú možnosti semestrálneho študijného pobytu v zahraničí, o spolupráci katedier s domácimi a zahraničnými inštitúciami či o uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov realizovaných univerzitou.

dod 2018

Dodatočné prijímacie konanie bakalárske a magisterské študijné programy v akademickom roku 2017/2018

Na Katedru techniky a informačných technológií je vypísané dodatočné prijímacie konanie na bakalárske a magisterské študijné programy v akademickom roku 2017/2018. Záujemci o štúdium sa môžu prihlásiť sa nasledovné študijné programy:

  • Učiteľstvo techniky jednoodborové - bakalárske aj magisterské štúdium v dennej aj externej forme štúdia.
  • Učiteľstvo techniky v kombinácii s iným predmetom - bakalárske aj magisterské štúdium v dennej forme
  • Učiteľstvo praktickej prípravy - bakalárske štúdium v dennej aj externej forme štúdia.

Dôležité termíny: podanie prihlášky na denné aj externé štúdium do 31. júla 2017