Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Deň otvorených dverí 2017

Dňa 16.2.2017 sa uskutoční Univerzitný deň otvorených dverí, na ktrorý vás srdečne pozývame. 
Program dňa otvorených dverí na Katedre techniky a informačných technológií:
KATEDRA TECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
ŠP: učiteľstvo techniky v kombinácii ,učiteľstvo praktickej prípravy
Kontakt: http://www.ktit.pf.ukf.sk, +421 376408343 , Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
(v budove KTIT PF UKF blok D, miestnosť 112)
08.30 – 13.00Poradenské stredisko, prezentácia katedry a panelová diskusia uchádzačov o štúdium na katedre s pedagógmi katedry a vybranými študentmi, multimediálna prezentácia študijných programov KTIT.
Čítať ďalej...

Dodatočné prijímacie konanie na PF UKF v Nitre na akademický rok 2016/2017

Dodatočné prijímacie konanie na PF UKF v Nitre na akademický rok 2016/2017

Dekan Pedagogickej fakulty UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na bakalárske študijné programy v dennej a v externej forme štúdia s termínom podania prihlášky do 15. augusta 2016.

Denná forma štúdia:

 • Hudba a zvukový dizajn (jednopredmetové štúdium)
 • Učiteľstvo praktickej prípravy (jednopredmetové štúdium)
 • Učiteľstvo predmetov ako dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov:
  - učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii s predmetom: výtvarné umenie, technika, pedagogika, anglický jazyk a literatúra
  - učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii s predmetom: technika, pedagogika, anglický jazyk a literatúra
  - učiteľstvo techniky v kombinácii s predmetom: pedagogika, anglický jazyk a literatúra


Externá forma štúdia:

(Externá forma štúdia je spoplatnená - výška školného 500,- Euro/rok )
• Učiteľstvo praktickej prípravy (jednopredmetové štúdium) Prijímacie konanie sa realizuje bez prijímacích skúšok.

Viac informácií najtete tu

 

Atraktívna ponuka štúdia a kurzu!

V akademickom roku 2016/2017 Katedra techniky a informačných technológií ponúka

1. akreditované bakalárske a magisterské štúdium Technika v kombinácii s iným predmetom

(napr. Technika + Psychológia, Technika + Etická výchova, Technika + Informatika, Technika + Telesná výchova, Technika + Anglický jazyk a literatúra., Technika + Hudobné umenie, Technika + Náboženská výchova, Technika + Fyzika, Technika + Biológia, Technika + Chémia, a pod. https://www.ukf.sk/prijimacie-konanie/moznosti-vysokoskolskeho-studia/moznosti-studia-na-pf).

Aké výhody štúdium prináša?

 • Úplné vysokoškolské vzdelanie: Bc. a Mgr. (pre úspešných absolventov ponúkame možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu)
 • Absolvent dôkladne zvláda profesijné činnosti pre príslušný profesijný odbor a praktické profesijné zručnosti v konkrétnej oblasti praktického výcviku
 • Pozná a uplatňuje zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v konkrétnej profesijnej činnosti
 • Je spôsobilý vykonávať kompetencie odborného pracovníka pre oblasť PLC automatov a CNC strojov v priemyselnej praxi
 • Absolvent získa vedomosti zo všetkých oblastí techniky, z pedagogiky a psychológie
 • Absolvent získa uplatnenie v školstve, uplatnenie na pozícii stredného manažmentu vo firmách a organizáciách technického zamerania alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba
Čítať ďalej...