Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Stredoškolská Technická Olympiáda - STO

Dňa 23.3.2022 sa na Katedre techniky a informačných technológií, Pedagogickej fakulty UKF v Nitre uskutočnila Stredoškolská Technická Olympiáda - STO. Olympiáda sa uskutočnila hybridnou formou, to znamená, že študenti sa zúčastnili online ale aj prezenčne. Hlavným cieľom Stredoškolskej Technickej Olympiády, bolo porovnať nadobudnuté vedomosti a zručnosti študentov stredných škôl s technickým zameraním. Študenti mali za úlohu odprezentovať svoju prácu, alebo projekt, ktorý spracovali na strednej škole vo forme ročníkovej práce, stredoškolskej odbornej činnosti, alebo vlastného projektu, ktorý súvisel s témou olympiády. Na olympiádu sa prihlásilo pätnásť študentov z celého Slovenska, ktorý prezentovali spolu 14 odborných prác v troch sekciách. Prvá sekcia sa zameriavala na elektrotechniku, druhá na služby a tretia na strojárstvo. Na výber najlepších prác alebo projektov dohliadala odborná komisia zložená s pedagógov, doktoranda a študenta magisterského štúdia techniky v nasledovnom zložení: Mgr. Miroslav Šebo, PhD., doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD., doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD., Mgr. Erik Krajinčák a Bc. Marek Ferenc.
Vzhľadom na to, že kvalita prezentovaných prác bola na veľmi vysokej úrovni, mala komisia ťažkú úlohu vybrať najlepšie práce z každej sekcie. Nakoniec komisia vybrala za najlepšie tieto práce:
 
Sekcia: Elektrotechnika
1. miesto: Lukáš Hošek s prácou: PPP 7E5 Pamäť Pozornosť Pohyblivosť - Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu – Partizánske
 
Sekcia Služby
1. miesto: Tamara Smahová s prácou: Marketingová podpora nového výrobku. Prieskum trhu a reklama - SPŠ Dubnica nad Váhom
2. miesto: Terézia Čuríková s prácou: Núdzové pomocné LED svetlá - výrobný a finančný plán - SPŠ Dubnica nad Váhom
3. miesto: Sára Staňová s prácou: Porovnanie finančných dotácií vynaložených na šport z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom v rokoch 2019 a 2020 - SPŠ Dubnica nad Váhom
3. miesto: Ivan Kyselica s prácou: Kryptomeny a ich dopad na ekonomiku - SOŠ Strojnícka - Bánovce nad Bebravou
 
Sekcia: Strojárstvo
1. miesto: Michal Kšiňan s prácou: 3D delta tlačiareň - Stredná priemyselná škola technická – Trnava
2. miesto: Šimon Pavkov, Denis Lidik s prácou: Konštrukcia modelu traktora v 3D a tvorba výkresovej dokumentácie - Stredná odborná škola technická – Vráble
3. miesto: Samuel Hrebíček s prácou: Výroba novej zváranej zostavy metódou 135 - SOŠ Strojnícka - Bánovce nad Bebravou

Všetkým výhercom, ale aj zúčastneným v mene Katedry techniky a informačných technológií srdečne gratulujeme. Veľkú vďaku si zaslúžia aj tútori a pedagógovia, ktorí vzdelávali a viedli zúčastnených študentov.
 
Fotoalbum nájdete TU
 
Text: Mgr. Miroslav Šebo, PhD. – Katedra techniky a informačných technológií - PF
Foto: Bc. Marek Ferenc, Mgr. Miroslav Šebo, PhD.
 
IMG_20220323_134026_2.jpg