Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Medzinárodné sympózium Embedded Systems and trends in Teaching Engineering

V dňoch 11.9. – 15.9. 2016 pod gesciou Katedry techniky a informačných technológii sa v priestoroch Univerzizy Konštantína Filozova Nitre uskutočnilo medzinárodné vedecké sympózium s názvom Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering.
Na sympóziu boli prezentované výsledky trojročného riešenia projektu Tempus s názvom „Development of Embedded System Courses with Implementation of Innovative Virtual Approaches for Integration of Research, Education and Production in UA, Ge, AM“, ktorého Katedra techniky a informačných technológii bola jedným z riešiteľov.

Čítať ďalej...

Študenti KTIT zvíťazili na medzinárodnej Olympiáde techniky v Plzni

Študenti Katedry techniky a informačných technológií zvíťazili na medzinárodnej olympiáde techniky v Plzni. V konkurencii viac ako päťdesiat študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia zo siedmych krajín Česko, Slovensko, Slovinsko, Poľsko, Grécko, Rusko a Síria  získal študent Bc. Peter Hodál pod vedením Mgr. Miroslava Šebu, PhD. s prácou Sociálne siete ako podporný prostriedok vzdelávania technických predmetov (Social networks as a supporting mechanism of technical subjects´ education) v sekcii odborných, didaktických a multimediálnych prác prvé miesto.

Čítať ďalej...