Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

VEĽKÝ JESENNÝ INFODEŇ

Vážení pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci,
Vážení kolegovia,
Vážení doktorandi, milí študenti,
srdečne Vás pozývame na VEĽKÝ JESENNÝ INFODEŇ na tému ŠTIPENDIÁ a STÁŽE, ŠTÚDIUM a VÝSKUM v ZAHRANIČÍ
ponúkaných v rámci programu ERASMUS+ a programov koordinovaných organizáciami SAIA a AIESEC.
Podujatie sa uskutoční dňa 07.11.2017 (v utorok) od 13:00 do 14:30 hod. v prednáškovej miestnosti P2 (UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, spojovacia chodba na prízemí).
Po krátkych prezentáciách budete mať možnosť osobnej konzultácie so zástupcami jednotlivých organizácií a programov.

Čítať ďalej...

Aktivity

Sekcia webovej lokality " Aktivity" je zameraná na poskytovanie informácií o aktivitách na Katedre techniky a informačných technológií ako sú napr. Technická olympiáda, Univerzita tretieho veku, Workshop a veľa ďalších.