Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

STO - Stredoškolská Technická Olympiáda

Poď si zmerať sily so svojimi rovesníkmi v Stredoškolskej Technickej Olympiáde – STO, ktorá sa uskutoční na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na Katedre techniky a informačných technológií.

Súťažiť sa bude v troch kategóriách:

 • Elektrotechnika (elektrotechnika, elektronika, programovanie, kybernetika....)
 • Služby (kaderníctvo, kozmetika, cestovný ruch, ekonomika, potravinový priemysel...)
 • Strojárstvo (strojárstvo, mechanika, technológia, CNC, ...)

Prihlášku môžeš podať elektronicky na adrese: https://tinyurl.com/UKF-KTIT-STO do 13. 3. 2022.

Stredoškolská Technická Olympiáda sa uskutoční 23. 3. 2022. od 9:00 hod.
Prebiehať bude online na https://meet.ukf.sk/STO


Účastníkom Stredoškolskej Technickej Olympiády STO môže byť každý študent strednej školy.

Cieľom Stredoškolskej Technickej Olympiády je porovnať práce/projekty študentov stredných škôl v troch kategóriách.

 1. Elektrotechnika (elektrotechnika, elektronika, programovanie, kybernetika....)
 2. Služby (kaderníctvo, kozmetika, cestovný ruch, ekonomika, potravinový priemysel...)
 3. Strojárstvo (strojárstvo, mechanika, technológia, CNC, ...)


Pokyny k online súťaži:
Každý účastník, alebo skupina účastníkov Stredoškolskej Technickej Olympiády, ktorí budú predstavovať svoju prácu/projekt online (na adrese https://meet.ukf.sk/STO ) odprezentuje svoju súťažnú prácu/projekt pomocou štandardných prezentačných nástrojov, ako sú Microsoft PowerPoint, PDF, alebo podobné digitálne formáty. Prezentácia bude trvať maximálne 15 minút. Do prezentácii odporúčame doplniť krátke video ukážky a fotografie. Prezentácia súťažnej práce/projektu môže byť doplnená živou praktickou ukážkou.

 • Poradie vystúpení súťažných prác/projektov a program Stredoškolskej Technickej Olympiády bude registrovaným účastníkom zaslaný emailom.
 • Porota môže zaregistrovanú prácu/projekt preradiť do inej sekcie.
 • Prezentované práce/projekty v každej sekcii budú zaradené do súťaže.
 • Úroveň a kvalitu jednotlivých prác/projektov posúdi odborná porota.
 • Najlepšie súťažné práce/projekty v sekciách A, B a C môžu získať ocenenie.
 • Rozhodnutie poroty je konečné.
 • Výsledky súťaže budú zverejnené online.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pokynov.


STO je realizovaná s podporou projektu: ZML-2020/8148:34-A1101 Podpora rozvoja praktických zručností študentov UKF v Nitre Zobraziť menej