Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Dodatočné prijímacie konanie bakalárske a magisterské študijné programy v akademickom roku 2017/2018

Na Katedru techniky a informačných technológií je vypísané dodatočné prijímacie konanie na bakalárske a magisterské študijné programy v akademickom roku 2017/2018. Záujemci o štúdium sa môžu prihlásiť sa nasledovné študijné programy:

  • Učiteľstvo techniky jednoodborové - bakalárske aj magisterské štúdium v dennej aj externej forme štúdia.
  • Učiteľstvo techniky v kombinácii s iným predmetom - bakalárske aj magisterské štúdium v dennej forme
  • Učiteľstvo praktickej prípravy - bakalárske štúdium v dennej aj externej forme štúdia.

Dôležité termíny: podanie prihlášky na denné aj externé štúdium do 31. júla 2017