Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Blahoželáme výhercom katedrového kola ŠVOČ!

Dňa 26. apríla 2017 sa konalo katedrové kolo ŠVOČ. Pod vedením prof. PaedDr. Aleny Haškovej, CSc. posudzovala práce študentov odborná komisia v zložení:

  • doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
  • Dr. Hab. prof. Aleksander Piecuch – UR Rzeszów, Poľská republika
  • Dr. Hab. Prof. Ewa Wysocka – Śląski Universytet v Katowicach, Poľská republika
  • Mgr. Peter Hodál –1. ročník, PhD.

Súťažiaci prezentovali svoje práce v dvoch sekciách, zameraných na oblasť technického vzdelávania, informačných technológií, didaktiku odborných technických predmetov a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Výhercovia majú možnosť reprezentovať Katedru techniky a informačných technológií na medzinárodnej konferencii študentov s názvom Olympiáda techniky Plzeň 2018.

Výhercom ešte srdečne blahoželáme a budeme držať palce na súťaži v Plzni.

Výhercovia katedrového kola ŠVOUČ 26.4.2017

Názov sekcie: Technické vzdelávanie, informačné technológie a didaktika odborných technických predmetov

P. č.
Meno a priezvisko
Roč.
Názov práce
Školiteľ
1.
TUČEK Daniel
2. Bc.
Praktické využitie embedded systémov
Mgr. Miroslav Šebo, PhD.
2.
Bc. KOSTOLANSKÝ Lukáš
2. Mgr.
Multimédiálna podpora vzdelávania
Mgr. Miroslav Šebo, PhD.

Názov sekcie: Bezpečnosť a hygiena pri práci
P. č.
Meno a priezvisko
Roč.
Názov práce
Školiteľ
1.
MAGYARIOVÁ Katarína
3. Bc.
Posudzovanie hluku v školskom prostredí
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
2.
STRAPÁČOVÁ Soňa
3. Bc.
Analýza rizík a požiadavky na bezpečnú prevádzku výťahov
doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.
3.
MATUŠKOVÁ Annamária
3. Bc.
Zdravotné riziká pri práci so zobrazovacími jednotkami
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
4.
KELLNER Tomáš
3. Bc.
Analýza usporiadania pracoviska z hľadiska  bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci
doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.

 

DSC01077 resize 

DSC01096 resize

DSC01094 resize