Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Vzájomná informovanosť – cesta k efektívnemu rozvoju vedecko-pedagogickej činnosti

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA 
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Katedra techniky a informačných technológií
organizuje 21. júna 2016
konferenciu pod názvom 
 

Vzájomná informovanosť – cesta k efektívnemu rozvoju vedecko-pedagogickej činnosti

 

Organizátor:

Katedra techniky a informačných technológií
Pedagogickej fakulty
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Termín:
dňa 21. júna 2016

Miesto konania:

Katedra techniky a informačných technológií,
Pedagogická fakulta UKF, Dražovská 4, Nitra, 949 74

Garanti:
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.
prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc.
doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD.
doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.
doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.
Ing. Marek Šimon, PhD.
Mgr. Miroslav Ölvecký, PhD.

Kontaktný organizátor:
doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.
doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.
Katedra techniky a informačných technológií PF UKF
Dražovská 4, 949 74 Nitra
telefón: +421 37 6408 342
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
           Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vložné: osobná účasť s príspevkom 20,- €
bez osobnej účasti s príspevkom 12,- €
Vložné prosíme uhradiť do 17. 6. 2016 na:
Banka: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK76 8180 0000 0070 0007 3068
SWIFT: SPSRSKBAXXX
variabilný symbol 0114
konštantný symbol 0308
V prípade, že účastník konferencie potrebuje vystaviť faktúru, je potrebné túto skutočnosť uviesť v prihláške.
Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník na CD nosiči.
Termín podania prihlášok je do 17. 6. 2016. Prihlášky prosíme poslať e-mailom na adresu kontaktného organizátora (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ).


PRIHLÁŠKA NA KONFERENCIU kliknite sem

Po prihlásení v termíne po 17. 6. 2016 budete prostredníctvom e-mailu informovaní o programe a priebehu konferencie.


Konferencia bude prebiehať v dvoch sekciách:
1. sekcia: Vzdialené reálne experimenty v školskej praxi
2. sekcia: Odborová didaktika – určená predovšetkým doktorandom tak, aby mali možnosť prezentovať výsledky svojej vedeckej práce.


Kópiu potvrdenia o zaplatení konferenčného poplatku pošlite na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Na písanie príspevku prosíme použiť šablónu príspevku v nastavených štýloch a formátoch!
Príspevky prosím odovzdajte pri prezentácii.


POKYNY PRE VYPRACOVANIE PRÍSPEVKU

Na napísanie príspevku použite šablónu, ktorá je dostupná TU.

Maximálny rozsah príspevku je 6 strán. V prípade, že autorom článku je doktorand, tak lektorom článku je jeho školiteľ.