Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Deň otvorených dverí 2022

 
DOD_2022_Converted.png
 
Hlavný program
Čas: 9.00 – 12.00
Miesto: Dražovská 4, budova PF UKF
9.00 a 11.00 Prezentácia študijných programov a možností štúdia na PF UKF v Nitre, Učebňa D-1 (prízemie)
 
Program na Katedre techniky a informačných technológií
 Čas: 10:00 – 12:00
Miesto: Dražovská 4, priestory KTIT
10.00 – 11.30 Workshop 1 – Vzdelávanie v technike (priestory KTIT) – technológie spracovania technických materiálov, prezentácia moderných technológií výučby s podporou IKT, ukážky laboratórnych cvičení a zaujímavostí a špecifík jednotlivých študijných programov, prezentácia experimentov, prezentácia edukačných a vedecko-výskumných aktivít katedry spojená s multimediálnou prezentáciou katedry; úprava digitálnej fotografie v online prostredí, možnosti využitia moderných online nástrojov na úpravu digitálnej fotografie.
10.00 – 11.30 Workshop 2 – Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce (priestory KTIT) – špecifiká študijného programu VDB, prezentácia experimentov v oblasti bezpečnosti práce, ukážky výučby v študijnom programe Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce, prezentácia edukačných a vedeckovýskumných aktivít katedry v oblasti BOZP spojená s multimediálnou prezentáciou katedry, zapojenie študentov do výskumnej práce a práca s interaktívnou tabuľou.