Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre

Deň otvorených dverí na KTIT 2020

dod 2020 web

Deň otvorených dverí 2020 

Pedagogická fakulta

Miesto konania: budova Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra a hlavná budova UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1

Dátum konania 13. 2. 2020.

Hlavný program:
Čas: 8.30 – 9.00 h
Miesto: budova PF, Dražovská cesta 4, učebňa D-1( prízemie)

 • otvorenie a privítanie záujemcov a uchádzačov o štúdium dekanom Pedagogickej fakulty
 • prezentácia možností štúdia na PF predstaviteľmi fakulty
 • diskusia so študentmi PF a priestor na otázky záujemcov o štúdium

Čas: 11.00 h

Miesto: budova PF, Dražovská cesta 4, Galéria univerzum PF UKF (suterén)

 • vernisáž AUDIT leto/zima 2019 – otvorenie výstavy študentov KTVT PF

Čas: 9.00 – 13.00 h
Miesto: budova PF, Dražovská cesta 4, priestory jednotlivých katedier PF

 • prezentácia aktivít jednotlivých katedier

Program katedier a pracovísk fakulty

Katedra techniky a informačných technológií
ŠP: učiteľstvo techniky, učiteľstvo techniky v kombinácii, učiteľstvo praktickej prípravy, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Čas: 9.00 – 13.00 h
Miesto: Dražovská cesta 4, priestory KTIT

 • Workshop 1 – Vzdelávanie v technike: technológie spracovania technických materiálov,
  prezentácia moderných technológií výučby s podporou IKT, ukážky laboratórnych cvičení a
  zaujímavostí a špecifík jednotlivých študijných programov, prezentácia experimentov, prezentácia
  edukačných a vedecko-výskumných aktivít katedry spojená s multimediálnou prezentáciou katedry.
 • Workshop 2 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: špecifiká študijného programu BOZP,
  prezentácia experimentov v oblasti bezpečnosti práce, ukážky výučby v študijnom programe
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, prezentácia edukačných a vedecko-výskumných aktivít
  katedry v oblasti BOZP spojená s multimediálnou prezentáciou katedry.

Podrobný program DOD 2020 najdete TU